Skip navigation

This site uses cookies to improve your experience. Cookie statement

News overview
29 June 2023

Veel belangstelling voor M20 Promotieprogramma

Maar liefst 94 promotievoorstellen zijn er ingediend bij het M20 Programma van het Ubbo Emmius Fonds (UEF). Afgelopen woensdag, 28 juni, sloot de inschrijving. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor dit programma van waaruit, dankzij een grote gift van een alumnus die anoniem wenst te blijven, jaarlijks tien promotieplaatsen voor de nieuwe RUG Schools worden bekostigd. De projecten die in aanmerking komen moeten, net als de Schools, een multi- en interdisciplinaire karakter hebben. Na een uitgebreide beoordeling zullen in september tien van de 94 een grant krijgen toegekend door het bestuur van het UEF.

Het UEF-M20 Programma zal naar verwachting enkele decennia lopen. In totaal gaat het waarschijnlijk om een bedrag van ongeveer 106 miljoen euro en meer dan 350 onderzoekers die zo gefinancierd zullen worden en een start kunnen maken als wetenschapper. Daarmee levert het UEF voor een zeer lange periode een belangrijke bijdrage aan de brede ontwikkeling van wetenschappelijke en maatschappelijk relevante kennis, de persoonlijke ontwikkeling van jonge onderzoekers, én aan de strategische doelen van de RUG.

Het M20 Programma begon in 2022 met een pilot met vier promotieplaatsen.

More news