Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren. Cookieverklaring

2022 - 2054

M20 PhD Programma

Het UEF Endowment voor interdisciplinair promotieonderzoek

Steun het UEF

Draag bij aan de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs.

Wat is M20?

Het M20 Programma is een langdurig initiatief van het UEF voor promovendi die zich als interdisciplinaire onderzoekers willen ontwikkelen. Dankzij een schenking van een anonieme donateur kan het UEF de promotietrajecten van meer dan 350 jonge onderzoekers financieren. Het gaat om een besteding van ongeveer 106 miljoen Euro, verspreid over de komende decennia.

M20 biedt onderzoekers de ruimte voor het interdisciplinaire perspectief waar complexe vraagstukken om vragen. Na een eerste pilotronde in 2022 voor 4 kandidaten, zal het UEF jaarlijks 10 nieuwe promotieplaatsen beschikbaar stellen.

Het programma sluit aan bij de strategie van de RUG om de wetenschap doelgerichter in te zetten voor maatschappelijke impact, op basis van meer interactie met het bedrijfsleven, instellingen en nonprofits.

Daarom zijn er vier nieuwe Schools voor interdisciplinair onderwijs en onderzoek samengesteld, die voortbouwen op bestaande initiatieven voor samenwerking aan de universiteit.

De Schools

De Nieuwe Schools: Interdisciplinair

De Schools stellen promovendi en studenten in staat zich in de breedte te ontwikkelen op thema’s die belangrijk zijn voor de samenleving. Elke School is daarom georganiseerd als een netwerk dat diverse faculteiten met elkaar verbindt.

Door verschillende benaderingen samen te brengen, bieden de Schools meer ruimte voor vernieuwing en samenwerking. Grenzen tussen vakgebieden worden zo minder belangrijk, waardoor de Schools promovendi beter kunnen voorbereiden op een toekomstige carrière als veelzijdig onderzoeker.

Via het M20 programma helpt het UEF de Schools bij het aangaan van nieuwe relaties en het versterken van bestaande connecties, zowel binnen als buiten de RUG. Elke School heeft een dynamisch aandachtsgebied en werd vernoemd naar een wetenschapper die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de universiteit en de stad Groningen

  • Wubbo Ockels School
  • Jantina Tammes School
  • Agricola School for Sustainable Development
  • Aletta Jacobs School for Public Health

Wubbo Ockels School

Klimaatverandering vormt een enorme bedreiging voor de toekomst van onze planeet. De School richt zich op het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen zodat de samenleving beter om kan gaan met de ingrijpende gevolgen. De wereldwijde transitie naar hernieuwbare bronnen van energie speelt hierin een centrale rol.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer: het gebruik van waterstof als schone energiebron, het terugbrengen van de wereldwijde CO2-uitstoot en de rol van actief burgerschap in het maatschappelijke klimaatdebat.

Wetenschappelijk directeur van de School is Ming Cao, hoogleraar Netwerken en Robotica aan de RUG. Hij behaalde zijn PhD in Elektrotechniek aan Yale University.

Wubbo Ockels (1946 - 2014) was natuurkundige en wiskunde aan de RUG, en de eerste Nederlandse astronaut in de ruimte

Jantina Tammes School

Robots, deep learning en slimme apparaten worden voortdurend sneller en veelzijdiger. Hoe zullen deze ontwikkelingen de kennismaatschappij van de toekomst beïnvloeden? De School onderzoekt hoe we kunnen omgaan met zowel de kansen als uitdagingen die deze opkomende technologieën met zich meebrengen.

Voorbeelden van onderzoeksrichtingen zijn: toenemende aandacht voor diversiteit en inclusie in cognitieve kunstmatige intelligentie, het gebruik van robotisering in de zorg, en de gevolgen van slimme systemen die steeds kritischer en zelfstandiger leren denken.

De School heeft als wetenschappelijk directeur Lorenzo Squintani, hoogleraar Energierecht aan de RUG. Hij promoveerde in het Europees Milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Jantina Tammes (1871 - 1947) was de eerste hoogleraar in genetica van Nederland en speelde een belangrijke rol in de botanie en zoölogie.

Agricola School for Sustainable Society

De Agricola School vond inspiratie in de VN Duurzaamheidsdoelstellingen en streeft naar een duurzame samenleving voor huidige en toekomstige generaties. De rol van bestuurlijke vraagstukken en politieke beleidsverandering is hiervoor van groot belang. De School zet zich in voor een hogere levenskwaliteit, wereldwijd.

Het programma richt zich op zowel de politieke, economische als de sociale aspecten die verband houden met verduurzaming. Voorbeelden zijn de duurzaamheid van het milieu, sociale rechtvaardigheid, voedselveiligheid en de kloof tussen arm en rijk.

Kees van Veen is wetenschappelijk directeur van de School en stond eerder aan het hoofd van het onderzoeksprogramma voor een duurzame samenleving. Hij behaalde een PhD in Organisatiewetenschap aan het Interuniversity Center for Social Theory and Methodology.

Rudolf Agricola (1443 - 1485) was een iconische geleerde in de 15e eeuw, en wordt gezien als één van de grondleggers van het Humanisme.

Aletta Jacobs School for Public Health

De Aletta Jacobs School werkt vanuit een brede visie waarin elementen als het politiek beleid voor volksgezondheid, de geestelijke gezondheidszorg, bewustzijn over gezondheid en een optimaal gezonde leefomgeving centraal staan.

De School zet zich in voor een gezonde samenleving met speciale aandacht voor gezond ouder worden. Belangrijke prioriteiten zijn het voorkomen en beter managen van ziekte en het ontwikkelen van nieuwe inzichten voor een gezonde levensstijl en een langer leven.

De School wordt aangestuurd door wetenschappelijk directeur Jochen Mierau, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid. Hij behaalde zijn PhD in economie aan de RUG.

Aletta Jacobs (1854 - 1929) was de eerste vrouwelijke arts in Nederland en een bekende activist voor vrouwenrechten in Europa

Aanmeldingsprocedure

De inschrijfperiode voor de pilotronde die in 2022 van start gaat, is gesloten. Meer informatie zal worden gepubliceerd in kwartaal 4 van 2022 op de pagina Grants

Meer weten?

Het UEF is er voor donateurs, foundations, alumni en iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst.

Neem contact met ons op