Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren. Cookieverklaring

Nalaten

Voor onze projecten is het UEF afhankelijk van particuliere steun. Nalatenschappen spelen daarin een cruciale rol. U kunt een nalatenschap aan het UEF op verschillende manieren vormgeven.

Hoe werkt nalaten aan het UEF?

UEF Algemeen

Een algemene schenking houdt in dat onze onafhankelijke Adviescommissie Bestedingen besluit hoe uw gift optimaal kan worden ingezet, in samenspraak met het UEF Bestuur. Een aantal grote onderzoeksprojecten van het UEF kwam zo tot stand.

Projectbestemming

Een geoormerkte schenking houdt in dat u zelf bepaalt voor welk project uw nalatenschap bestemd is. We raden u altijd aan contact met ons op te nemen zodat we kunnen garanderen dat uw gift zo effectief mogelijk kan worden besteed.

U kunt op diverse manieren nalaten

Legaat

U schenkt een van te voren vastgesteld bedrag of een kostbaar object uit uw nalatenschap aan het UEF.

Erfstelling

U schenkt een deel van uw nalatenschap aan het UEF, uitgedrukt in een percentage van uw bezittingen, na verrekening van eventuele schulden. Het kan gaan om financieel vermogen, maar ook om andere waardevolle bezittingen.

Erfgenaam

Het UEF als (mede-)erfgenaam opnemen in uw testament. Het UEF ontvangt dan (een deel van) zowel uw bezittingen als eventuele schulden.

Executeur

Het UEF aanwijzen als executeur: in sommige gevallen kunt u het UEF opdracht geven uw nalatenschap als executeur af te wikkelen. Dit is alleen mogelijk als u hierover samen met ons duidelijke afspraken heeft vastgelegd.

Het UEF in uw testament vermelden

Heeft u de bestemming van uw nalatenschap al bepaald? Of heeft u de RUG en/of het UEF al in uw testament opgenomen? We waarderen het als u ons dit laat weten.

Als u uw nalatenschap ten goede wilt laten komen aan een specifiek onderwerp, is het belangrijk dat dit op een tijdsbestendige manier wordt vastgelegd in uw testament. Want de universiteit is continue in beweging. Daar kunnen we u bij adviseren. Ons advies is altijd vrijblijvend en kosteloos.

En indien u dit wenst, betrekken we u graag op een persoonlijke manier bij het thema dat u belangrijk vindt.

Notaris

Afspraken over uw nalatenschap worden vastgelegd door een notaris naar eigen keuze. Indien gewenst, kunnen wij u in contact brengen met een notaris die bekend is met het UEF.

Belastingvrij nalaten

Het UEF is een aangewezen ANBI. Alle schenkingen, erfstellingen en legaten zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting. Uw nalatenschap aan het UEF komt volledig ten goede aan onderzoek en onderwijs.

Neem voor meer informatie contact op met Kim Evertz, Development Manager: kim.evertz@rug.nl

Meer weten?

Het UEF is er voor donateurs, foundations, alumni en iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst.

Neem contact met ons op