Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren. Cookieverklaring

2022 - 2026

Ecologie in Kenia en Tanzania

CoCoST: voor een betere bescherming van Wildlife en Natuur

Steun het UEF

Draag bij aan de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs.

CoCoST

Op het grensgebied tussen Kenia en Tanzania ligt het Greater Serengeti-Mara Ecosystem (GSME), één van de grootste natuurgebieden ter wereld.

De natuur is van groot belang voor de welvaart in het GSME. Inkomsten uit toerisme dragen bij aan de economische groei en de grond maakt landbouw en veeteelt mogelijk voor de lokale bevolking.

Tegelijkertijd vormen meer toerisme en landbouw een bedreiging voor de biodiversiteit die het gebied zo bijzonder maakt. De hoeveelheid wilde dieren neemt al jaren af en de bodem is op veel plaatsen uitgeput.

Een duurzamer gebruik van het land is essentieel voor de toekomst van de natuur en de lokale bevolking. Daarom richt het internationale onderzoeksteam van CoCoST zich gedurende 4 jaar op het vinden van een betere balans tussen mens en dier.

De benadering van CoCoST

CoCoST is een gezamenlijk project van het UEF en partner foundations voor natuurbehoud en ecologie. Het project heeft drie doelstellingen:

1: de behoefte aan nieuwe kennis over natuurbehoud beter in kaart brengen

2: meer inzicht in de interacties tussen verschillende gebieden in het ecosysteem

3: praktische oplossingen voor bottlenecks die een beter natuurbehoud tegenhouden

Bruggen slaan

Het team van CoCoST bestaat vooral uit jonge onderzoekers die zelf in de regio opgroeiden en bekend zijn met de sociale context die kenmerkend is voor het GSME.

Het programma bestaat uit vijf promotieonderzoeken. Elk onderzoek streeft naar nieuwe samenwerkingen, het verminderen van bureaucratie en het verbinden van uiteenlopende vakgebieden op ecologische raakvlakken.

Initiatiefnemer van CoCoST is Han Olff, hoogleraar Ecologie en Natuurbehoud aan de RUG, en een gerenommeerd expert op het gebied van ecosystemen.

Han Olff en een deel van het team van CoCoST met andere onderzoekers in het GSME, begin 2022.

Experts

CoCoST staat voor Corridors, Coexistence, Synergies (x2) en Transitions

Corridors: Yustina Kiwango richt zich op waterverbindingen in het GSME, in het bijzonder een nieuwe corridor die het Serengeti Nationaal Park uitbreidt tot aan Lake Victoria.

Ook onderzoekt ze de gevolgen van het verplaatsen van boma's (akkers voor veeteelt) om illegraal grazen in beschermde zones tegen te gaan.

Yustina was eerder Hoofd Natuurbehoud bij de Tanzania National Parks Authority (TANAPA), en stuurde de conservatoren aan van alle natuurreservaten in Tanzania.

Coexistence: Yuhong Li onderzoekt hoe verschillende soorten vee samen kunnen leven met wilde dieren. Daarbij kijkt ze in het bijzonder naar de invloed van de hoeveelheid neerslag en de vruchtbaarheid van de grond op diverse plekken.

Uit haar project volgen aanbevelingen voor een betere balans tussen veeteelt en wilde dieren buiten de beschermde zones in het GSME.

Na studies aan de universiteiten van Shandong (China) en Uppsala (Zweden), behaalde Yuhong een MA in Biologie aan de RUG.

Synergies I: een gezamenlijke tweelanden benadering voor natuurbehoud in de grensregio van de provincie Narok (Kenia) en de Loliondo regio (Tanzania)

Jully Senteu is technisch scheikundige en expert op het gebied van natuurbehoud. Haar project richt zich op het verzamelen van data over landgebruik, gewassen, veeteelt en economische groei.

Haar bevindingen zijn sturend voor gesprekken met beleidsmakers om bottlenecks voor verandering te doorbreken. Als beleidsadviseur was ze eerder al verantwoordelijk voor het eerste ruimtelijke plan voor de provincie Narok.

Jully heeft een persoonlijke connectie met de Maasai, een lokale bevolkingsstam die al eeuwen in deze regio leeft.

Synergies II: een gezamenlijke benadering voor natuurbehoud in de grensregio van de provincie Narok (Kenia) en de Loliondo regio (Tanzania)

Fredy Ledidi werkt nauw samen met Jully Senteu aan een beter landgebruik in de grensregio, specifiek buiten de beschermde zones.

Hij is ook plaatsvervangend hoofd Ruimtelijke Ordening voor het district Ngorongoro.

Voor één van zijn eerdere projecten kreeg hij internationale persaandacht, waarna lokale beleidsmakers meer prioriteit gaven aan de biodiversiteit in Loliondo, een nabijgelegen gebied met een grote wildlife populatie.

Transitions: Michael Kimaro onderzoekt het effect van omheiningen die bestand zijn tegen olifanten (harde transities), in het Ikorongo gebied.

Zijn promotieonderzoek heeft als doel de hoeveelheid conflicten tussen mens en olifant te verminderen. De lokale overheid volgt zijn project nauwlettend in de hoop dit soort omheiningen in de toekomst vaker in te kunnen zetten.

Kimaro was eerder bursaal van het Eric Bleumink Fonds en behaalde een MA in Ecologie aan de RUG. Ook deed hij een postgraduate opleiding International Wildlife Conservation aan Oxford University.

prof. dr. Han Olff

Hoogleraar Ecologie en Natuurbehoud

Han Olff is sinds 2002 hoogleraar Ecologie aan de RUG. Hij is ook voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Koninklijk Instituut Onderzoek der Zee (NIOZ) en bestuurslid van het Wereld Natuur Fonds, Ark Natuurontwikkeling en het Deltaplan Herstel Biodiversiteit.

Professor Olff heeft een persoonlijke band met Oostelijk Afrika en werkte eerder al aan diverse projecten die onderzoek koppelen aan de praktijk van natuurbehoud.

Meer weten?

Het UEF is er voor donateurs, foundations, alumni en iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst.

Neem contact met ons op