Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren. Cookieverklaring

Nieuwsoverzicht
12 oktober 2023

Nieuw bestuurslid, bestedingscommisie en M20 PhD grants van start

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) is zeer verheugd met de komst van een nieuw bestuurslid, de instelling van een bestedingscommissie en de definitieve start van het M20 promotieprogramma.

Nieuw bestuurslid Heleen ten Heggeler
Op 20 september is Heleen ten Heggeler benoemd als nieuw bestuurslid van ons fonds. Heleen studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft brede ervaring in de cultuursector, het bedrijfsleven en de goede doelensector. Binnen het UEF zal ze de portefeuille filantropie gaan bekleden. Ons fonds wil een ontmoetingsplaats bieden voor iedereen die fundamenteel onderzoek en onderwijs een warm hart toedraagt. De komst van Heleen, als zesde bestuurslid, biedt de mogelijkheid om huidige en potentiële relaties en donateurs nog meer bij het UEF te betrekken.

Bestedingscommissie
De financiële middelen van het UEF zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dat brengt nieuwe verantwoordelijkheden en eisen met zich mee. Daarom heeft het UEF een bestedingsadviescommissie ingesteld. De commissie bestaat uit alumni en niet-alumni van de RUG en zal het bestuur van ons fonds adviseren over de maatschappelijke relevantie van de toekenningen en de strategische inzet van de middelen. De vier leden van de commissie hebben ruime expertise op uiteenlopende gebieden:

  • Hidde Boersma, journalist en filmmaker
  • Paul Nillesen: partner Strategy& PwC
  • Nicole van der Meulen, cyber security expert
  • Peter van Dijken: managing director Healthy Living TNO

Zowel de commissieleden als de bestuursleden van het UEF zijn onbezoldigd en zetten zich volledig belangeloos in voor ons fonds.

Toekenningen M20 Promotieprogramma
Na een succesvolle pilot, vorig jaar, heeft het UEF, eveneens op 20 september, tien PhD-grants toegekend in het kader van het M20 Promotieprogramma. Het is de start van een langdurig initiatief waarbij over meerdere decennia jaarlijks tien promotieplaatsen aan de vier Schools van de RUG worden bekostigd. Daarmee levert ons fonds over een zeer lange periode een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van wetenschappelijke en maatschappelijk relevante kennis, de persoonlijke ontwikkeling van jonge onderzoekers, én aan de strategische doelen van de universiteit.

Meer nieuws