Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren. Cookieverklaring

2008 - heden

Trekvogels en Ecologie

De planeet en het klimaat begrijpen met trekvogels als onze gids

Steun het UEF

Draag bij aan de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs.

Trekvogels

Trekvogels zijn een barometer voor verandering in de natuur. Tijdens het overbruggen van enorme afstanden, maken ze keuzes die sterk beïnvloed worden door de mens.

De aanwezigheid van trekvogels op een bepaalde plek kan al een indicatie geven van de staat waarin het milieu verkeert, regionaal of zelfs wereldwijd.

Samen met diverse partner foundations, zet het UEF zich al lange tijd in voor het onderzoek van Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie aan de RUG en een bekend expert in zijn vakgebied.

Theunis Piersma staat aan het hoofd van een onderzoeksgroep die zich wereldwijd richt op ecologie, mariene biologie en de evolutie van trekvogels. Met de support van onze partners maken we onderzoek mogelijk in drie kustgebieden die cruciaal zijn voor de toekomst van trekvogels: het Waddengebied, de Doñana in Zuid-Spanje, en de Banc d'Arguin in westelijk Afrika.

Doñana

Aan de zuidkust van Spanje ligt nationaal park de Doñana, bekend vanwege de biodiversiteit en moerassen die elk jaar weer een veilig onderkomen bieden aan tienduizenden trekvogels. Door klimaatverandering is de Doñana tevens één van de weinige overgebleven rustplaatsen op de vliegroute tussen de Noordelijke broedgebieden en overwinteringsplaatsen in Afrika.

Ondanks dat de Doñana een beschermd natuurreservaat is, nam de hoeveelheid land- en tuinbouw de afgelopen jaren snel toe. Hierdoor is de balans van de natuur er op ruwe wijze verstoord. De kenmerken die Doñana bij uitstek geschikt maakten voor trekvogels, zijn overschaduwd door uitdroging, het gebruik van gifstoffen en uitputting van de bodem: een onhoudbare situatie.

De Piersma groep ontwikkelde een nieuw onderzoek om het land en de wateren in de Doñana zorgvuldig te analyseren. Het project wordt uitgevoerd door Wouter Vansteelant, een ecoloog die al jaren in de regio werkzaam is. Doel is exact in kaart te brengen welke eigenschappen van het ecosysteem de Doñana een bijzonder aantrekkelijke tussenstop maken voor trekvogels.

Door de bewegingen van lepelaars, grutto’s en andere watervogels te volgen, krijgen we inzicht in hun vliegroutes. Deze data maakt duidelijk hoe de vogels precies omgaan met de verschillende elementen in het ecosysteem en kunnen helpen bij het ontwikkelen van een duurzamere beheersing van het gebied. Uiteindelijk beoogt het onderzoek een bijdrage te leveren aan het herstel van de moerasgebieden in de regio om de impact van menselijke activiteit en klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

Schiermonnikoog

De mysterieuze afname van de lepelaar

Ondanks dat het goed gaat met de lepelaars in het Waddengebied, neemt het aantal lepelaarkuikens per nest minder snel toe. Recente cijfers geven reden tot zorgen: minder groei kan in de toekomst gemakkelijk omslaan in een daling van de hoeveelheid lepelaars.

Een tekort aan geschikt voedsel speelt vermoedelijk een belangrijke rol, maar de exacte oorzaken zijn nog niet onderzocht. De onderzoeksgroep van Theunis Piersma heeft daarom een nieuwe studie aangekondigd die zich gedurende drie jaar richt op de lepelaarkolonie op Schiermonnikoog.

Met behulp van GPS-technologie worden de vogels zorgvuldig gevolgd om hun jachtgedrag en de manier waarop ze hun jongen van voedsel voorzien, nauwkeurig vast te leggen. Zo hopen de onderzoekers te ontdekken waarom de nieuwe nesten van lepelaars telkens minder jonge kuikens bevatten.

Op lange termijn zal het onderzoek aanbevelingen doen om het gebied duurzamer te beheren. In de hoop dat ook toekomstige broedseizoenen van de lepelaars nesten vol gezonde kuikens tegemoet kunnen zien.

Banc d'Arguin

De onderzoeksgroep van Theunis Piersma op expeditie in de Banc d'Arguin (Mauretanië) eind 2021.

De Banc d'Arguin is een natuurgebied rijk aan duinen en zandbanken in Mauretanië. De omgeving lijkt opvallend veel op de Nederlandse wadden.

Theunis Piersma "ontdekte" begin jaren '80 hoe belangrijk het gebied is voor de tienduizenden trekvogels die in het voorjaar de Wadden aandoen.

Sindsdien is het gebied een belangrijke regio voor ecologisch onderzoek, waaronder diverse projecten die via het UEF werden gefinancierd.

Experts

prof. dr. Theunis Piersma (1958) Hoogleraar Trekvogelecologie

Sinds 2005 bekleedt Theunis Piersma als hoogleraar de Rudi Drent leerstoel voor Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit meerdere invalshoeken onderzoekt hij de manier waarop de vliegroutes van trekvogels diverse ecosystemen wereldwijd met elkaar in verbinding brengen.

Hij stuurt een onderzoeksgroep aan van meer dan 20 internationale ecologen en biologen, en is daarnaast als senior onderzoeker verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. In 2014 ontving hij de Spinozapremie van de NWO, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

dr. Hacen el-Hacen

Hacen el-Hacen is ecologisch onderzoeker en fellow bij de RUG. Hij coördineerde diverse internationale onderzoeksprojecten naar trekvogels en was eerder wetenschappelijk adviseur bij het Nationaal Park Banc d’Arguin, in zijn thuisland Mauretanië.

Na een studie bos- en natuurbeheer aan het Arab Institute for Forestry and Range in Syrië, kwam hij in 2008 naar Groningen als bursaal van het Eric Bleumink Fonds voor een Master Ecologie en Evolutie. Vervolgens promoveerde hij aan de RUG op een onderzoek naar de wisselwerking tussen vogels en zeegras in de Banc d’Arguin.

dr. Wouter Vansteelant

Wouter Vansteelant is postdoc onderzoeker voor trekvogelecologie in de Doñana. Hij was eerder werkzaam als bioloog en ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam en bracht een aantal jaar door als onderzoeker in de Doñana en diverse andere landen in Europa.

Daarnaast is hij redacteur bij diverse academische publicaties op het gebied van ecologie en ornithologie. In het kader van zijn promotieonderzoek aan de UvA, bestudeerde hij de link tussen weersomstandigheden en de vliegroutes van de wespendief, een veel voorkomende trekvogel in Europa.

Meer weten?

Het UEF is er voor donateurs, foundations, alumni en iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst.

Neem contact met ons op