Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren. Cookieverklaring

Governance

Het Ubbo Emmius Fonds is een onafhankelijke stichting voor het bevorderen van onderwijs en onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het UEF is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor schenkingen in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Ook zijn we een door het CBF Erkend Goed Doel.

Het UEF is geregistreerd onder fiscaal nummer (RSIN) 816046591 en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder 41013496.

ANBI

Het UEF is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Dat betekent dat we minimaal 90% van onze middelen inzetten voor het algemeen belang, dat we opereren zonder winstoogmerk, en dat we hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de fiscus.

Voor donateurs van het UEF betekent het dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn, en nalatenschappen vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Gebruik de online rekentool op ANBIgift voor een indicatie van het fiscale voordeel in uw situatie. Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier.

CBF Erkend Goed Doel

Het UEF is als Erkend Goed Doel geregistreerd bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), de belangrijkste toezichthouder voor goede doelen in Nederland. De erkenning is gebaseerd op kwaliteitsnormen voor transparantie en professioneel bestuur.

Dit betekent onder meer dat stakeholders inzage hebben in onze werkwijze en dat onze donateurs kunnen controleren hoe hun schenkingen worden besteed. Het UEF publiceert een eigen jaarverslag en jaarrekening op deze website. En u vindt ons CBF paspoort op deze pagina.

FIN

Het UEF is lid van de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations. Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022. Voor meer informatie, zie svp de website van de FIN.

Vermogensbeheer

Voor het vermogensbeheer wordt het UEF geadviseerd door de leden van de Beleggingsadviescommissie. Zij zetten zich onbezoldigd in voor onze stichting.

De investeringen van het UEF worden beheerd door Van Lanschot Kempen wealth management in Amsterdam. Lees meer over de commissie op de pagina UEF Bestuur.

Auditing

De Auditcommissie van het UEF bewaakt de integriteit en kwaliteit van de financiƫle processen van de stichting. Het gaat om de financiƫle verslaglegging voor de accountantscontrole en het monitoren van de risicobeheersing.

Voor juridische zaken wordt het UEF bijgestaan door TRIP advocaten, voor de administratie door BDO Accounting en voor fiscaal advies door Caraad.

Statuten

Gebruik deze link om de statuten van het Ubbo Emmius Fonds als PDF te downloaden

Meer weten?

Het UEF is er voor donateurs, foundations, alumni en iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst.

Neem contact met ons op